Daal

Rahar Daal - 1 Kgs

NPR 210.00

Chana Daal - 1 Kgs

NPR 150.00

Masyang Daal - 1 Kgs

NPR 180.00

Kalo Gahat - 1 Kgs

NPR 180.00

Musuro Daal - 1 Kgs

NPR 190.00

Khosta Moong Daal - 1 Kgs

NPR 210.00

Maas ko Daal - 1 Kgs

NPR 210.00

Moong Geda Daal - 1 Kgs

NPR 190.00

Chhaata Moong Daal - 1 kgs

NPR 230.00